bedrag x € 1.000

31-12-2017

31-12-2016

Overige schulden

5.694

4.283

Netto-vlottende schulden

5.694

4.283

overige schulden: crediteuren
De onder crediteuren opgenomen ontvangen facturen zijn per 31 januari 2017 vrijwel alle betaald.