Inleiding

BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma’s bevatten de baten en lasten van het primaire proces.