bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

0.4 Ondersteuning organisatie

Groenraad Amstelveen

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

9

10

Advies Commissie Wonen

Vanuit vakkennis en ervaringsdeskundigheid adviseren over ruimtelijke ontwikkeling en bijdragen aan de gebruikerskwaliteit van woningen en woonomgeving uit het oogpunt van de toekomstige bewoner.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

6

5

Participatieraad Sociaal Domein

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

0

34

Cliëntenraad Minima *

Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016.

0

0

Participatiegroep Minimabeleid Amstelveen

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, WMO en gerelateerde onderwerpen.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.

20

0

Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat van belang is om mensen met een handicap optimaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.

20

0

Seniorenraad Amstelveen

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid dat ouderen in Amstelveen raakt.

Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2006.

20

0

totaal programma 7 Bedrijfsvoering

75

49

* Cliëntenraad Minima is medio 2017 gestart, maar heeft geen subsidieaanvraag voor het jaar 2017 ingediend.