Burgemeester en wethouders

Burgemeester drs. Bas Eenhoorn (waarnemend)
Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie, participatieproces en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten en personeel en organisatie.

Wethouder Herbert Raat
Financiën, handhaving en vergunningen, zorg en gezondheid, wonen en volkshuisvesting, A9, vastgoed en Stadshart.

Wethouder Maaike Veeningen
Onderwijs, economische zaken, deregulering, werk en inkomen, kunst en cultuur, recreatie en Schiphol.

Wethouder Peter Bot
Ruimtelijke ordening, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu en energie, ruimtelijke ordening, Zorgvlied, sport, natuur en milieu educatie en afvalbeheer.

Wethouder Jeroen Brandes
Jeugdzorg, jeugd, welzijn, verkeer & vervoer, parkeren, dienstverlening en Amstelveenlijn.

Gemeentesecretaris

drs. Bert Winthorst

Griffier

drs. Marnix Philips

Directieteam

drs. Henk Huitink
mr. Frans Romkema

Bestuur ondernemingsraad

ing. Rogier van der Laan

voorzitter

drs. Marianne Levenbach-Nijboer

plaatsvervangend voorzitter

Anita Magro

secretaris