bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

0.1 Bestuur

Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven

Internationale initiatieven.

Voorlichting en bewustwording met betrekking tot internationale samenwerking en het internationale karakter van Amstelveen.

16

15

1.2 Openbare orde en veiligheid

Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland

Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.

Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.

20

20

Bureau Halt regio Amsterdam

Voorlichting op scholen.

Preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit.

26

0

Stichting Beterburen

Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.

Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

26

28

Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.

Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.

10

1

Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.

Veiligheidsprojecten voor bedrijven.

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2011-2014 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.

10

9

totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

108

73