College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. Waar mogelijk selectieve versterking van groen.
 • 1.1 Er vinden voortdurend renovaties en vernieuwingen in het groen (bomen en beplanting) plaats.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting2. Realiseren van verticaal groen bij gebouwen.
 • 2.1 We verwachten met inzet van de subsidieregeling een aantal initiatieven.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Tot op heden zijn er relatief weinig aanvragen. Daarom is afgelopen jaar extra aandacht gegeven aan de communicatie o.a. door het aanschrijven van bedrijven met grote daken.
Programmabegroting3. Ondersteunen van kansrijke initiatieven van bewoners op het gebied van groen.
 • 3.1 De ervaring in 2016 is dat er leuke en kansrijke initiatieven zijn ingediend. Naar verwachting vindt dit in 2017 z’n voortgang.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 In 2017 zijn enkele buurtinitiatieven tot stand gekomen. Dit zijn onder andere de buurtmoestuinen ‘Juffertje in ’t groen’ in Westwijk en in Keizer Karelpark bij de Maarten Lutherweg.
Programmabegroting4. Andere inrichting van het openbaar groen in de buurt indien bewoners daaraan willen bijdragen.
 • 4.1 Het komt zeer beperkt voor dat bewoners met een collectief voorstel komen. Indien er voorstellen zijn wordt hier actief aan bijgedragen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Indien er voorstellen zijn, wordt hier actief aan bijgedragen. In 2017 zijn er geen voorstellen door bewoners gedaan.
Programmabegroting5. Bewoners in de gelegenheid stellen stukjes gemeentegrond aan te kopen om bij hun tuin te betrekken.
 • 5.1 Gemiddeld ontvangen we circa 60 verzoeken. Deze worden getoetst aan het beleid en dit resulteert in een verkoop van circa 10% van de aanvragen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 5.1 Uitvoering
Toelichting
 • 5.1 Ook in 2017 zijn er diverse verzoeken binnengekomen. Van de 50 verzoeken heeft ca. 10% nadat deze is getoetst aan het beleid, geresulteerd in verkoop.