Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Actieplan integrale veiligheid 2017.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 College
Toelichting
 • 1.1 Gerealiseerd.
Programmabegroting2. Evaluatie pilot verruiming sluitingstijden horeca.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Raad
Toelichting
 • 2.1 Gerealiseerd.
Programmabegroting3. Tussentijdse evaluatie cameratoezicht Uilenstede.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 College
Toelichting
 • 3.1 Gerealiseerd.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. Schade aan gemeentelijke eigendommen altijd verhalen op de dader.
 • 1.1 In voorkomende gevallen met daderindicatie wordt dit verhaald.
 • 1.2 Inzet mobiel cameratoezicht op voorkomende hotspots.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
 • 1.2 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 1.2 Niet uitgevoerd, want er waren geen excessen die noodzaak gaven tot inzet mobiel cameratoezicht naast bestaand vast cameratoezicht
Programmabegroting2. In de vorm van een pilot gezamenlijke inkoop van preventieve veiligheidsmaatregelen realiseren en de kritische succesfactoren vaststellen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd conform actiepunt (gezamenlijke aanbesteding cameratoezicht en inkoop voorlichtingsmateriaal)
Programmabegroting3. Burgers en bedrijven bewust maken van de risico’s van bijvoorbeeld inbraak en diefstal.
 • 3.1 Uitvoering actieplan woninginbraken.
 • 3.2 Voorlichtingscampagnes waaronder week van de veiligheid, inzet Burgernet.
 • 3.3 Faciliteren initiatieven van inwoners, bijvoorbeeld Whatsapp groepen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
 • 3.2 Uitvoering
 • 3.3 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 3.2 Uitgevoerd.
 • 3.3 Uitgevoerd.
Programmabegroting4. Handhaving in eerste instantie richten op in stand houding van een veilige leefomgeving en bestrijding van overlast.
 • 4.1 Handhaving woonfraude
 • 4.2 Buurtbemiddeling.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
 • 4.2 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 4.2 Uitgevoerd conform actiepunt.