bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

Begroot

Werkelijk

4.1 Openbaar basisonderwijs

Stichting Amstelwijs

Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.

Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.

117

117

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Amstelwijs***

Bovenschoolse voltijd taalklassen voor nieuwkomers

De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.

110

73

Onderwijsgroep Amstelland***

Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers

De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.

66

202

Stichting Wereldbuur

Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

40

21

OnderwijsAdvies

Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.

Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.

103

82

Ons Tweede Thuis

Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

96

25

Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs***

Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.

Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.

420

379

Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling 'Brede school'.***

Projecten van brede scholen die ondersteunend zijn aan de start of doorontwikkeling van de brede school of gericht zijn op kwetsbare kinderen.

Ondersteuning van partners binnen brede school op basis van de nota Onderwijsbeleid.

70

0

Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Stichting Opvang Anders, Wolkewietje

Peuterarrangementen en kindplaatsen vve

Bestrijden onderwijsachterstanden.

0

440

5.1 Sportbeleid en activering

Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering

Verlaagde contributie voor jeugdleden.

brede sportdeelname Amstelveense jeugd.

29

27

Sportservice Noord-Holland

Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport.

Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.

14

15

Stichting Amstelveens Sportbedrijf

Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.

Sportstimulering.

522

522

Amstelveense aanvragers

Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen

Sportstimulering.

50

29

Amstelveense aanvragers

Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.

Sportstimulering.

13

2

Stichting Amstelveens Sportbedrijf *

Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen –en buitensportaccommodaties, sportstimulering en advisering aan gemeente over sportbeleid.

Goede en goedkope dienstverlening aan verenigingen, huurders en bezoekers van de sportaccommodaties die veilig, schoon en attractief zijn.

3.931

4.790

RKAVIC

Onderhoud velden.

Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.

32

27

Hockeyvereniging HIC

Onderhoud velden.

Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.

40

32

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen **

Muziek- en dansonderwijs vooral gericht op Amstelveense jongeren met groepsgerichte activiteiten.

Bevorderen cultuurdeelname en -educatie en versterken culturele klimaat.

942

1.051

Stichting Volksuniversiteit Amstelland

Onderwijs aan volwassenen.

Onderwijs aan volwassenen gericht op persoonlijke ontplooiing.

140

140

Stichting Amstelveen Oranje

Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei.

Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

42

41

Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland

Cultureel jongerenpaspoort.

Stimuleren cultuurparticipatie Amstelveense jongeren tot 30 jaar.

7

0

Stichting Kunst en Cultuur Noord Holland

Organiseren van culturele projecten, evenementen en ontmoetingen, ontwikkelen van diensten en producten.

Vergroten cultuurparticipatie, verhogen professionaliteit producenten, opdrachtgevers en afnemers en samenwerking tussen publieke en private partijen verbeteren.

1

0

Stichting Amstelveense Kunstbelangen

Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.

Bevorderen actieve cultuurparticipatie.

14

13

Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië

Jaarlijkse herdenking 14 augustus.

Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

1

2

Cultuurcentrum VU Griffioen

Activiteiten Griffioen.

Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede.

2

0

Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen

Intocht St. Nicolaas.

Bevorderen saamhorigheid.

1

1

Stichting Amstelveenweb

Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties.

Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.

5

5

Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen

Uitlenen van kunstwerken, kunstverwerving, tentoonstellingen en educatie ten behoeve van particulieren, instellingen en bedrijven.

Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

18

17

Stichting Amstelveens Poppentheater

Kindervoorstellingen in het theater.

Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.

116

110

Stichting Schouwburg Amstelveen

Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

1.411

1.411

Stichting p60

Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid.

649

649

Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede

Voorstellingen in de filmzaal.

Versterken leefklimaat Uilenstede.

4

4

Stichting Theater het Amsterdamse Bos

Voorstellingen in het openluchttheater.

Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

4

0

Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst

Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D.

Stimuleren actieve cultuurdeelname.

70

57

Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen

Organiseren atelierroute.

Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst.

16

15

Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen

De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.

Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.

15

14

Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals

Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.

Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

16

25

Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars.

Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.

Promotie Amstelveense kunstenaars.

35

40

5.4 Musea

Museum Jan van der Togt

De bedrijfsvoering van het museum verder professionaliseren waarbij de (lokale) culturele ambities worden vergroot, evenals de culturele output.

Duurzame instandhouding van het museum.

70

70

Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen

Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

1.136

1.136

5.5 Cultureel erfgoed

Vereniging Historisch Amstelveen

Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.

De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.

21

17

Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening

Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.

Monumentenzorg.

90

24

5.6 Media

Stichting Amstelland Bibliotheken

Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.

2.027

2.027

Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken

Aanschaf media.

Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.

1

1

Stichting RTV Amstelveen

Uitzendingen op radio en tv.

Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.

73

107

totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing

12.580

13.760

* Sportbedrijf heeft een eenmalige subsidie ontvangen in het kader van het herstructureringsplan (kadernota 2018) Daarnaast is in de B&W vergadering van 15 november 2016 vastgesteld dat de huur van het Sportbedrijf Amstelveen is herijkt wat heeft geleid tot gelijke subsidieverlaging.

** Bij het realiseren van de cultuurbesparingen is aangegeven dat de gemeente een tegemoetkoming eventuele frictiekosten van culturele instellingen zou geven. De Muziek- en Dansschool, de Volksuniversiteit en de kunstuitleen zijn gefuseerd en hebben hiervoor kosten gemaakt. De gemeente heeft deze frictiekosten deels vergoed. De frictiekosten hebben betrekking op juridische kosten, personele kosten, marketing en ICT.

*** De budgetten Kwaliteitsimpuls, Brede School en de extra middelen uit het College Uitvoeringsprogramma zijn samengevoegd. Hieruit wordt ook een deel van de nieuwkomersklassen betaald, omdat er klassen zijn bijgekomen.