Beleidsindicatoren Depla

2014

2015

2016

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

56,54

1,28

0,23

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

49,04

20,98

17,25

% Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

2,1%

-

-

- = geen cijfers beschikbaar