Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Realiseren kleinschalige respijtzorgvoorziening conform raadsmotie.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Anders gerealiseerd, want de voorbereiding loopt volgens planning, de bouw van de voorziening start in 2018.
Programmabegroting2. Dementie aanpak 2015 - 2018.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Gerealiseerd.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. Effectief uitvoeren van de door het Rijk aan de gemeente overgedragen taken op het gebied van jeugdhulp, zorg en ondersteuning en begeleiding naar werk.
 • 1.1 Uitvoering voortzetten.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting2. Terugdringen van overheadkosten bij uitvoering van de overgedragen taken zodat minimaal 80% van het budget naar uitvoering gaat en tegengaan van overlap tussen voorzieningen.
 • 2.1 Uitvoering voortzetten.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting3. Strakke gemeentelijke regie op de toegang tot zorg en ondersteuning.
 • 3.1 Uitvoeren voortzetten.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting4. Ondersteuning bieden op basis van de behoefte van de hulpvrager en maatwerk bij hulpverlening aan gezinnen.
 • 4.1 Uitvoering voortzetten.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting5. Stimuleren van vrijwilligerswerk en ondersteunen van mantelzorgers.
 • 5.1 Realiseren van een kleinschalige logeervoorziening (respijtzorg) in Amstelveen-Zuid.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 5.1 Uitvoering
Toelichting
 • 5.1 Uitgevoerd conform actiepunt.