Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. De uitvoering van het actieprogramma uit het beleidsplan Participatiewet 2015-2018 ‘Meer meedoen’.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd.
Programmabegroting2. De uitvoering van de sluitende aanpak voor jongeren tot 27 jaar richting onderwijs en arbeidsmarkt.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Anders uitgevoerd, want in 2017 zijn de voorbereidingen getroffen zodat de sluitende aanpak in 2018 van start gaat.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. In beginsel tijdelijk ondersteunen van mensen op zoek naar betaald werk via een persoonsgerichte benadering.
 • 1.1 · Vanaf 1 februari 2016 vindt de begeleiding naar werk voor alle inwoners, met name voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaats op het Werkplein.
 • 1.2 · Vanaf 1 juli 2016 is de AM werkorganisatie verantwoordelijk voor werkzoekenden met een loonwaarde tot 70% van het wettelijk minimumloon.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
 • 1.2 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 1.2 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting2. Inzetten op extra uitstroom uit de bijstandsuitkering van 2,5% per jaar.
 • 2.1 Het volgende wordt ingezet om uitstroom te realiseren: Persoonlijke (nieuwe) dienstverlening op het werkplein, waaronder sollicitatie activiteiten, aanleren werknemersvaardigheden en werkaanbod.
 • 2.2 Het volgende wordt ingezet om uitstroom te realiseren: Inzet van alle instrumenten participatiewet, afgestemd op de mogelijkheden van de klant en de vraag van de werkgever.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
 • 2.2 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 2.2 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting3. Uitvoeren van de verplichte tegenprestatie bij ontvangst van een bijstandsuitkering, onder voorwaarden ook in de vorm van mantelzorg.
 • 3.1 Uitvoering van de verplichte (en vrijwillige) tegenprestatie is vanaf 1 januari 2016 opgenomen in de reguliere werkwijze.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 3.1 Uitvoering
Toelichting
 • 3.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting4. Creëren van een vangnet via een passend armoedebeleid en vroegtijdige schuldhulpverlening voor mensen die niet zelfstandig uit hun financiële problemen kunnen komen.
 • 4.1 Uitvoering van de actiepunten uit de beleidsnota Schuldhulpverlening 2016-2020.
 • 4.2 Evaluatie van de beleidsnota schuldhulpverlening.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 4.1 Uitvoering
 • 4.2 Uitvoering
Toelichting
 • 4.1 Uitgevoerd conform actiepunt.
 • 4.2 Uitgevoerd conform actiepunt.
Programmabegroting5. Goed samenwerken met en ondersteunen van maatschappelijke voorzieningen voor bewoners in de knel zoals de Voedselbank.
 • 5.1 Uitvoering voortzetten.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 5.1 Uitvoering
Toelichting
 • 5.1 Uitgevoerd conform actiepunt.