Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Organiseren Veldverkenningen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd.
Programmabegroting2. Uitvoering geven aan nieuwe participatieaanpak.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

ProgrammabegrotingVergroting van de inbreng vanuit de samenleving in gemeentelijke plannen onder meer door gerichte inzet van social media.
 • 1.1 · Intern uitdragen van eind 2016 ingevoerde stappenplan participatie (handreiking).
 • 1.2 · Experimenteren met nieuwe vormen van digitale participatie (stadsdebatten, community’s, participatieportal etc.).
 • 1.3 · Digitale participatie intern en extern onder de aandacht brengen.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
 • 1.2 Uitvoering
 • 1.3 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Deels uitgevoerd: op beperkte schaal is het stappenplan uitgereikt. Ook in 2018 wordt hieraan aandacht besteed.
 • 1.2 Uitgevoerd en in uitvoering: Resultaten Mensen Maken Amstelveen zijn opgeleverd en Onderzoek naar online participatietools.
 • 1.3 Niet uitgevoerd. Wordt opgepakt na afronding van de voorgaande acties.