Beleidsindicatoren Depla

2015

2016

2017

Cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners betreffende doelgroep

-

-

-

Re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jaar

14,5

16,3

17,6

% Jeugdwerkloosheid

0,55%

-

-

Personen met bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners 18 jr e.o.

19

19,4

20,6

% Kinderen in armoede

3,12%

% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jr)

8,8%

7,8%

5,60%

% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jr)

0,4%

0,4%

-

% Jongeren met jeugdreclassering (% van jongeren 12-23 jr)

0,3%

0,2%

0,1%

- = geen cijfers beschikbaar