Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Aanvraag projecten indienen bij stichting Leefomgeving Schiphol
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 College
Toelichting
 • 1.1 Anders gerealiseerd: De SLS heeft in december 2017 besloten dat Amstelveen vanwege de aanzienlijke investering in de eerste tranche in Uilenstede niet in aanmerking komt voor een gebiedsgericht programma.
Programmabegroting2. Bepalen van de inzet van de gemeente Amstelveen voor periode na 2020
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Raad
 • 2.2 Raad
Toelichting
 • 2.1 Niet gerealiseerd: De advisering door de ORS over de ontwikkeling van Schiphol na 2020 is vertraagd doordat diverse onderzoekstrajecten die in dit kader van belang zijn, nog moeten worden afgerond. Onder voorbehoud van de planning van het adviestraject door de ORS gepland voor 1e helft 2018.
 • 2.2 Er is wel een bijeenkomst met fractiewoordvoerders geweest 6 maart 2017.

College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting1. Monitoren verklaarbaarheid inzet en gebruik Buitenveldertbaan en Aalsmeerbaan.
 • 1.1 Gegevens uit de relevante informatiebronnen (onder andere rapportages, geluidmetingen en klachtenmeldingen) analyseren en aan de orde stellen met name bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Omgevingsraad (ORS).
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 1.1 Uitvoering
Toelichting
 • 1.1 Uitgevoerd.
Programmabegroting2. Lobby tegen regelgeving voor transformatie.
 • 2.1 Input wijzigingstraject LIB.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
Toelichting
 • 2.1 Uitgevoerd.