Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. De uitvoering van het plan voor verlevendiging van het Stadsplein wordt eind 2016/begin 2017 afgerond binnen de door de raad gestelde kaders.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Uitvoering
Toelichting
  • 1.1 Gereed.