Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Afvalplan
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Raad
Toelichting
  • 1.1 Het Grondstoffenplan 2017-2021' is op 22 maart 2017 vastgesteld door de raad. In 2017 is een start gemaakt met de implementatie van 'Anders inzamelen'.