Beleidsindicatoren Depla

2014

2015

2016

% Verkeersongevallen met een motorvoertuig

6,0%

7,0%

-

% Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

8,0%

9,0%

 -

Huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

213

209

201

- = geen cijfers beschikbaar