Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Toetsen verzoeken regulering a.d.h.v. ‘Beleid enquetes parkeerregulering Amstelveen 2016’.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Uitvoering
Toelichting
  • 1.1 Gerealiseerd.