Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Besluit toekomst Emergohal in relatie tot nieuwe gymnastiekvoorzieningen voor het Hermann Wesselink College.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Raad
Toelichting
  • 1.1 Uitgevoerd.
Programmabegroting2. Uitvoering van het nog in 2016 te nemen besluit over het toekomstperspectief van zwembad De Meerkamp.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 2.1 Uitvoering
Toelichting
  • 2.1 Niet uitgevoerd. Nu de bezuinigin-gen op het Sportbedrijf in 2017 op een andere manier zijn ingevuld, is meer tijd beschikbaar voor planvor-ming omtrent de toekomst van De Meerkamp.
Programmabegroting3. Effectueren van de nog in 2016 vast te stellen ombuigingen 2017 op het maatschappelijk vastgoed.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 3.1 Uitvoering
Toelichting
  • 3.1 Uitgevoerd.