Beleidsindicatoren Depla

2015

2016

2017

Gemiddelde WOZ-waarde woningen x 1.000 euro

268

261

296

Nieuwbouw per 1.000 woningen

9

-

-

- = geen cijfers beschikbaar