College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting2. Binnen de wettelijke mogelijkheden realiseren van volledig digitale afhandeling van aanvragen bij de gemeente in 2017.
 • 2.1 Met de implementatie van het nieuwe zaaksysteem kunnen er veel zaken digitaal geregeld worden. Wat nu nog in de backoffice terecht komt, zal in de loop van 2017 geautomatiseerd afgehandeld kunnen worden.
 • 2.2 In 2017 zal de app meldingen openbare ruimte worden geïmplementeerd. De achterliggende gedigitaliseerde processen zullen worden geoptimaliseerd. Met de smartphone of tablet kan zo direct een gedigitaliseerd proces worden opgestart.
 • 2.3 Zaakgericht, papierloos werken en substitutie wordt geïmplementeerd. Papier zal alleen nog maar digitaal worden gedistribueerd en de digitale opslag gaat daar waar de archiefwet het toestaat het papier vervangen.
 • 2.4 In 2017 zal er een aanvang worden gemaakt met het optimaliseren van de processen voor subsidies, contractbeheer en meldingen openbare buitenruimte.
 • 2.5 In 2017 zal de inrichting van het Klant Contact Systeem worden afgerond.
 • 2.6 · Voorstel substitutie papier-digitaal.
College/raadsbesluit/uitvoering
 • 2.1 Uitvoering
 • 2.2 Uitvoering
 • 2.3 Uitvoering
 • 2.4 Uitvoering
 • 2.5 Uitvoering
 • 2.6 College
Toelichting
 • 2.1 De beschreven actiepunten zijn onderdeel van het programma Digitaal Werken en Digitale Transformatie. Het programma digitaal werken is begin 2017 herijkt. Deze herijking betekende dat er extra budget nodig was; in 2017 de nieuwe website opgeleverd zouden worden; eind 2017 een nieuw systeem voor vergunningen ingevoerd zou worden; in 2018 het zaaksysteem ingevoerd zou worden; optimalisatie (en automatisering) van alle processen van de gemeente onderdeel wordt van de volgende stap in de digitalisering (Digitale Transformatie). Het extra budget is vervolgens in de kadernota aangevraagd en toegekend. Het nieuwe systeem voor vergunningen gaat in januari 2018 live. Het zaaksysteem zal in 2018 worden ingevoerd. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de digitale afhandeling van zaken en zaakgericht, papierloos werken wat in 2018 ingevoerd zal worden. De nieuwe website live is volgens plan gegaan.
 • 2.2 Zie 2.1.
 • 2.3 Zie 2.1.
 • 2.4 Zie 2.1.
 • 2.5 Zie 2.1.
 • 2.6 Zie 2.1.