College Uitvoeringprogramma 2014-2018

ProgrammabegrotingVergroting van de inbreng vanuit de samenleving in gemeentelijke plannen onder meer door gerichte inzet van social media.
  • 1.1 Verschillende actiepunten die nodig zijn om uitvoering te geven aan het nieuwe participatie- en communicatiebeleid en online communicatie zoals de nieuwe website. Uitgangspunt is dat de inwoner centraal staat.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Uitvoering
Toelichting
  • 1.1 · Website afgerond. Doorlopend proces. Vernieuwen en inspelen op ontwikkelingen en signalen uit de samenleving.