College Uitvoeringprogramma 2014-2018

Programmabegroting2. Aanvullende gemeentelijke regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening bovenop landelijke wetgeving afschaffen tenzij nut en noodzaak daarvan kan worden aangetoond.
  • 2.1 Uitvoeren experimenteerproject Zonnestein 64-66.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 2.1 Uitvoering
Toelichting
  • 2.1 · Uitgevoerd: bestemmingsplan is door het college goedgekeurd en ligt ter inzage.