Bestuurlijke actiepunten 2017

Programmabegroting1. Kennisuitwisseling met Tempelhof-Schöneberg op gebied van economische ontwikkeling (onderwijs-arbeidsmarkt en accountmanagement MKB).
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 1.1 Uitvoering
Toelichting
  • 1.1 Doorlopende uitvoering. Daarnaast heeft kennisuitwisseling plaatsgevonden op het gebied van integratie van vluchtelingen en over jeugdhulp (werkbezoek november 2017).
Programmabegroting2. Kennisuitwisseling met Villa El Salvador op gebied van jongerenbeleid en afvalmanagement.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 2.1 Uitvoering
Toelichting
  • 2.1 Uitgevoerd: er heeft in juni 2017 een jongerenuitwisseling plaatsgevonden in het kader van de viering van de jubilea van de stedenbanden met Villa El Salvador en Tempelhof-Schöneberg. Daarnaast heeft ook kennisuitwisseling plaatsgevonden over de verbetering van dienstverlening.
Programmabegroting3. Jubileumproject Tempelhof-Schöneberg en Villa El Salvador.
College/raadsbesluit/uitvoering
  • 3.1 Uitvoering
Toelichting
  • 3.1 Uitgevoerd.