Beleidsindicatoren Depla

2014

2015

2016

Hardekern jongeren per 1.000 inwoners 12-24 jaar

0,4

-

-

Jeugdcriminaliteit (personen)

119

88

 -

% Jeugdcriminaliteit

1,23%

0,88%

 -

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

1,6

1,9

1,2

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,5

4,1

3,7

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

4,1

4,2

3,3

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

4,2

3,9

4

Verwijzingen Halt

60

53

54

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners 12-17 jr

110

96

95

% Demografische druk (groene + grijze druk tov 15-64 jaar)

56,1

56,5

56,8

Woonlasten éénpersoonshuishouden in euro’s

646

642

660

Woonlasten meerpersoonshuishouden in euro’s

689

686

704

- = geen cijfers beschikbaar