Beleidsindicatoren Depla

2014

2015

2016

Vestigingen per 1.000 inwoners 15-64 jr

125,4

-

-

Banen per 1.000 inw. 15-64 jr

805,7

802

872,6

% Functiemenging

50,9

51,1

53,6

% Netto arbeidsparticipatie

65,4%

66,3%

67,7%

% Hernieuwbare elektriciteit

0,7%

0,9%

0,3%

- = geen cijfers beschikbaar