Lokale lastendruk

Woonlastenvergelijking
Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2017. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2017, opgesteld door het COELO. Voor 2017 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) € 694, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde van € 723.

Vergeleken met de ons omliggende gemeenten kent Amstelveen de laagste lokale lasten. Gesteld kan worden dat Amstelveen in staat is haar kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau te koppelen aan relatief lage woonlasten.