Instrumentarium voor actief grondbeleid en de inzet ervan in 2017

De uitleglocaties Westwijk Zuidoost en Westwijk Zuidwest zijn nagenoeg afgerond.

Van de kleinere locaties zijn het afgelopen jaar Suze Groeneweglaan, Westwijkcentrum en Van der Hooplaan (supermarkt) en Groenelaan 1 opgeleverd. De laatste kavel in Bovenkerk Oost is verkocht.

De gronduitgifte voor 13 kavels aan de Hortensialaan en voor de bouw van 37 eengezinswoningen aan de Appellaan/Notenlaan heeft plaatsgevonden. Voor deze projecten zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart c.q. uitgevoerd.

De voorziene uitgifte van 14 kavels op Middenwaard vindt plaats in het eerste kwartaal van 2018. In het derde kwartaal van 2018 volgt de uitgifte van 5 grotere kavels op Middenwaard. De gronduitgifte voor Zonnestein 64-66 schuift door naar 2018. Dat geldt ook voor de afronding van de tender Maccabiadelaan. Deze is vanwege capaciteitsproblemen niet opgepakt. De gronduitgifte voor de herontwikkeling van Lindenlaan 315-323 is voorzien in 2019.

In 2017 is gestart met de voorbereiding voor de herontwikkeling van de volgende locaties: Landtong (brede school en woningbouw), locatie Emergohal (woningen), Pluspunt (woningen in combinatie met maatschappelijke voorzieningen), Oostelijk halfrond 9 (gebiedsontwikkeling – combinatie locatie Bankrashal met locatie gezondheidscentrum en wijkcentrum – woningen, gezondheidscentrum en wijkvoorziening).