Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves

Wat de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken betreft, geldt dat indien een verlies wordt voorzien, hiervoor direct een verliesvoorziening moet worden gevormd. Voor eventuele toekomstige verliezen worden voorzieningen aangehouden conform gestelde BBV richtlijnen.

Voor enkele projecten met facilitair grondbeleid is bij de jaarrekening 2016 een voorziening getroffen van € 642.000. Actualisering met de meest recente prognoses ultimo 2017 resulteerde in een storting van € 30.000, waarna de voorziening voor facilitaire projecten € 672.000 bedraagt.