Organisatieontwikkeling

De omgeving verandert snel: gemeenten krijgen nieuwe taken, meer en andere samenwerkingspartners, de economie trekt aan, de digitalisering zet zich voort en de rol van de gemeente in de lokale samenleving is in beweging. Dit heeft ontegenzeggelijk consequenties voor de bedrijfsvoering. Wat onveranderd blijft, is de ambitie om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op een hoog niveau te houden.

Het huis van Amstelveen: van AA naar Beter
Onze organisatie is volop in ontwikkeling. Er ligt een veranderopdracht vanuit de colleges van Amstelveen en Aalsmeer. Zij hebben de wens om de organisatie de komende periode te verfrissen en verder te brengen naar een wendbare organisatie die transparant van buiten naar binnen werkt, waar de boel op orde is, waar medewerkers eigenaarschap tonen, concernmatig denken en goed kunnen werken voor twee besturen. We staan voor de uitdaging daar samen vorm en inhoud aan te geven als directie, management en medewerkers. Onder de noemer “het huis van Amstelveen” hebben we het ontwikkelperspectief samen- en in beeld gebracht.

In het ontwikkelperspectief onderscheiden we de volgende vijf onderwerpen:

  1. Handelen en organiseren vanuit inwoners en bedrijven;
  2. Houding en gedrag vormgeven aan het werken voor twee besturen;
  3. Bevorderen concernmatig denken en handelen;
  4. Sturen op kwaliteit, flexibiliteit en politieke sensitiviteit van medewerkers;
  5. Krachtige ICT, strategisch HRM en financiën op orde.

Er is noodzaak tot verbetering. Een deel van de analyse is inmiddels gedaan, een deel van de aanpak in ontwikkeling en een deel al in uitvoering. De hoofdgedachte is "Geen nieuwe plannen voor de oude op zijn". Daarom is het devies nu: Doen!

In het actieplan organisatieontwikkeling is dit verwoord in 'Doen is het nieuwe denken'.