4. Sturen op kwaliteit, flexibiliteit en politieke sensitiviteit van medewerkers

AA-academie
In 2017 is de “AA-academie” gestart. Dit vormt het verzamelpunt voor interne trainingen, workshops en inspiratiebijeenkomsten voor medewerkers en leidinggevenden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. werken voor twee besturen, basiscursus financiën: de wereld achter de cijfers, introductie Omgevingswet, integriteit en werken met Insights.

De teamleiders spelen een centrale rol in de aansturing van medewerkers en het vertalen van organisatiebrede doelen en ontwikkelingen naar de dagelijkse werkpraktijk binnen hun team. Om teamleiders daarin te ondersteunen zijn voor hen diverse trainingen (o.a. voor het voeren van werkplangesprekken) en intervisie opgezet.