1. Handelen en organiseren vanuit inwoners en bedrijven

Onderzoeken
In 2017 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Cliënt tevredenheidsonderzoek WMO;
  • Cliënt tevredenheidsonderzoek Jeugdhulp/-zorg (in regionaal verband);
  • Cliënt tevredenheidsonderzoek Participatiewet;
  • Bewonersinitiatieven;
  • Communicatie en mediakanalen;
  • Gezondheidspeiling (door GGD: veldwerk eind 2016, uitkomsten 2017);
  • Integrale Veiligheidsmonitor (door OIS Amsterdam, doorlopend onderzoek;
  • Wonen in de Regio Amsterdam (door OIS Amsterdam, nog geen uitkomsten bekend).

Programma digitaal werken
Er is fors geïnvesteerd in het programma digitaal werken. Dit betreft de implementatie van de volgende vier nieuwe systemen conform raadsbesluit uit 2015:
# regiesysteem voor het sociaal domein,
# nieuwe websites voor Amstelveen en Aalsmeer,
# applicatie Squit voor vergunningen, handhaving en toezicht en
# vervanging van het oude zaaksysteem.