2. Houding en gedrag vormgeven aan werken voor twee besturen

Bestuurlijke en financiële evaluatie
In 2017 zijn de bestuurlijke en financiële evaluaties van de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer afgerond. Een aantal actiepunten uit die evaluaties is geïmplementeerd.

Training “werken voor twee besturen”
In 2017 is gestart met het aanbieden van een training voor medewerkers die voor de twee besturen werken. Dit bevat verkenning van de:

  • achtergrond van de twee gemeenten (ontstaansgeschiedenis, bevolkingssamenstelling, politieke voorkeuren, etc.);
  • besturen van de twee gemeenten in zowel hun college- en raadsprogramma als in bestuursstijlen.